Trening transpersonalny ma swoje źródło w psychologii transpersonalnej. Sam termin transpersonalny oznacza sferę „ponadosobową” ale oczywiście obejmuje całą sferę osobowości. Płynnie przechodzi ze sfery osobistej do duchowej. Mówiąc o duchowości nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o  duchowości w znaczeniu religijnym, na zjawisko to należy spojrzeć szerzej. 

 

„Duchowość obejmuje nie tylko określone przeżycia religijne, ale wszelkie stany świadomości, wszystkie funkcje i działania, które mają wspólny mianownik w postaci szczególnych wartości – etycznych, estetycznych, heroicznych, humanitarnych i altruistycznych”. Tak duchowość definiuje jeden z „ojców” psychologii transpersonalnej Rober Assagioli. 

Z coachingiem transpersonalnym nieodłącznie związane jest pojęcie inteligencji duchowej – SQ oraz podosobowości.  SQ stara się docierać do istoty życia, odkrywa prawdziwy potencjał jednostki, pomaga zidentyfikować co naprawdę jest ważne i jak to wykorzystać dla osobistego rozwoju. Ten model inteligencji zestawia ze sobą pasję, oczekiwania, umiejętności i pozwala na optymalne wykorzystanie ich w celu przysłużenia się organizacji dla której się pracuje. Koncepcja podosobowości zakłada istnienie w jednym ciele wiele osób. Podosobowości to składowe człowieka, różniące się jednak od siebie. Każdy z nas ma w sobie zestaw różnych cech, różnych charakterystyk objawiających się również innymi potrzebami ale zarazem tworzącymi całość. Teorię podosobowości wykorzystuje się w coachingu jako narzędzie rozbudzania świadomości. Podczas sesji coachee powinien rozpoznać różne podosobowości drzemiące w nim w celu akceptacji ich oraz zharmonizowania. 

Coach pracując na tym poziomie z klientem musi wykazać się elastycznością, kreatywnością, empatią oraz otwartością umysłu na duchowy świat klienta, czeka go praca z podosobowością, czyli sferą ukrytą głęboko w każdym z nas. 

 Aby przybliżyć ten model współpracy prezentujemy poniżej wybrane pytania, które są bardzo pomocne w pracy z coachee, rozjaśniają one również nieco sposób podejścia oraz pozycję coacha w treningu transpersonalnym. 

1. Co najbardziej Cię rozwesela? Jakie masz pasje poza pracą? Co daje Ci radość? 

Użycie słownictwa związanego z emocjami ( rozwesela, pasje, radość) sprzyja wyjściu poza ramy życia zawodowego. Takie pytania wywołują pozytywne emocje, twórcze ożywienie oraz na wstępie treningu nadają stosowny ton całemu procesowi. Coachee dostaje wyraźne wskazówki, że trenera interesuje on jako osoba a nie tylko jego rola w pracy. 

2. Jak obie części Ciebie dogadują się, a nawet współpracują ze sobą? 

W każdym z nas drzemią różne podosobowości, które bardzo często są sprzeczne ze sobą. Stąd również pojawiają się nieustanne „rozmowy” w naszych głowach. To pytanie ma na celu zharmonizowanie oraz zintegrowanie różnych części osobowości. Takie pytanie również rozbudza u klienta świadomość konfliktów istniejących w zespole, w środowisku pracy oraz umiejętność ich rozwiązania. 

3. W jakim kierunku chciałbyś podążyć i co należy zrobić, aby to osiągnąć? 

Gdy coachee zaczyna postrzegać swoje życie jako wyprawę, zaczyna sobie również zdawać sprawę, że on sam może dokonywać wyborów a co za tym idzie przejąć kontrolę nad swoim życiem. Takie pytanie otwiera drzwi kreatywności w wyszukiwaniu różnych dróg wiodących do osiągania celów. 

4. Co próbuje się wyłonić, ujawnić? Jak przedstawia się ogólniejszy obraz? 

Zadając pierwsze pytanie zachęcamy klienta do spojrzenia na swoją obecną sytuację w szerszym aspekcie, do całego swojego życia, do roli jaką się pełni w organizacji, do możliwości jakie się otwierają. Coachee szuka głębszego znaczenia oraz wzorców. Drugie pytania zaś motywuje do spojrzenia szerszego na wszystkich poziomach. Składnia do wykroczenia poza dany problem czy kwestię ku temu, co może odzwierciedlać potrzeby zespołu czy też firmy. Nakłania w zakresie rozwoju osobistego do odwołania się do wyższej jaźni a przez to również do zbiorowej podświadomości. 

 

Temat treningu transpersonalnego jest bardzo szeroki, polecamy publikacje: Jarosław Gibas „Życie. Następny poziom. Coaching transpersonalny”, Danah Zohar, Ian Marshall - Inteligencja duchowa, Coaching doskonały, pod red. Jonathana Passmore. 

Wpisz kod z obrazka Security codeRefresh w pole i Send