Można powiedzieć, że zespół jest tak silny jak silni są ludzie tworzący go, jednak bardziej precyzyjne będzie stwierdzenie – że zespół jest tak silny jak silne są więzy między ludźmi tworzącymi go. Siła tkwi w ludziach, ich zapale, mocnych stronach, pomysłowości i otwartości na nowe, trzeba tylko umiejętnie ukierunkować  tą siłę. 

Każdy zespół stworzony jest w konkretnym celu, jako żywy organizm ewoluuje, poszczególni członkowie zespołu musza potrafić się uzupełniać, dostrzegać swoje zalety oraz wady. Prawdziwa motywacja zespołu wynika z ustalenia celów wspólnych i zrozumiałych dla wszystkich członków zespołu. Uwalniając potencjał i synergię zespołu tworzymy naturalne środowisko dla trwałego osiągania dobrych wyników oraz poczucia stabilności. 

Jeżeli zespół nie spełnia pokładanych w nim oczekiwań, trzeba bardzo szybko reagować aby wydobyć drzemiący w nim potencja, ukierunkować go na właściwe cele, zidentyfikować trudności oraz ograniczenia oraz pomóc mu je przezwyciężyć. I tutaj pojawia się coaching zespołowy. 

Definiując w kilku zdaniach pojęcie coachingu zespołowego możemy powiedzieć, że jest to:

- idealne narzędzie do budowania spójności zespołów nowych jak i starych, czyli narzędzie pomagające nawiązać współpracę wśród członków zespołów;

- może to być narzędzie interwencyjne – gdy pojawia się problem, z którym zespół poradzić sobie sam nie może, takim problemem może być konflikt.

Sesje coachingu zespołowego pomogą zintegrować cały zespół wokół określonej idei, pomogą we wzajemnym zrozumieniu oczekiwań poszczególnych członków zespołu, oczyszczą atmosferę oraz pomogą w dalszym rozwoju. W czasie pracy z zespołem coach na równi stawia lidera z pozostałymi członkami zespołu. Pracuje nie tylko nad wydajnością zadaniową zespołu ale również nad relacjami i konieczne jest „zdjęcie z głowy korony” managera, aby uregulować kontakty interpersonalne. W aspekcie realnym coach pomaga katalizować negatywne relacje, emocje. Dzięki temu uczestnicy zespołu mają szansę na lepsze zrozumienie co się dzieje w zespole. 

Dzięki takim sesjom zespół zbuduje poprawne relacje oraz umocni je, poprawi się zdecydowanie komunikacja, rozwinięte zostaną nowe kompetencje oraz umiejętności, współodpowiedzialność zyska nowy wymiar, zespół stanie się bardziej kreatywny oraz efektywny.  Poprawa komunikacji oraz nowe rozwinięcie nowych kompetencji spowoduje większe zaangażowanie oraz szybsze osiąganie celów. 

Po procesie coachingu zespołowego jest bardzo duża szansa, że nasz team stanie się dream team’em. 

 

Wpisz kod z obrazka Security codeRefresh w pole i Send