Gruba docelowa inaczej target to zbiór osób do których kierowany jest produkt czy też usługa, ale w marketingu oznacza to również grupę osób o podobnych cechach oraz uwarunkowaniach. 

Dlaczego określenie grupy docelowej jest tak bardzo ważne?

 

Wprowadzając na rynek nową usługę, produkt należy określić  kto ma być potencjalnym klientem, czyli do kogo będziemy kierować swój komunikat. Sprecyzowanie targetu pomoże nam określić język, którym będziemy komunikować się z potencjalnymi konsumentami, ale pozwoli również na określenie preferencji, zainteresowań oraz cech psychofizycznych. 

Grupę docelową możemy definiować poprzez różne kryteria, między innymi przez kryteria społeczno-demograficzne ( wiek, płeć, wykształcenie, dochody, miejsce zamieszkania, sytuacja zawodowa, stan cywilny) jak również kryteria behawioralne, czyli zachowanie, zainteresowania, upodobania, styl życia, hobby. 

Target określa się zawsze na starcie, czyli tworząc produkt wiemy do kogo chcemy go adresować jednak zawsze jest ona weryfikowana przez realną sprzedaż. Po dokonaniu transakcji musi sprawdzić kto kupił nasz produktów, wówczas mamy tylko szansę na precyzyjne określenie kim jest nasz klient. Pomoże nam to również w efektywnym planowaniu działań marketingowych oraz komunikacji z klientami. 

 

Określenie grupy celowej nie zawsze jest łatwe, dlatego warto jest odpowiedzieć na kilka pytań, stworzą one wstępny obraz naszego konsumenta. 

1. Gdzie można znaleźć Twojego klienta? Gdzie mieszka, gdzie przebywa. 

2. Jaka jest jego płeć, ile ma lat, jaki jest jego status cywilny? 

3. Gdzie pracuje? Co robi na co dzień? 

4. Jakie jest jego wykształcenie? 

5. Jaką jest osobą? Co lubi, jak spędza wolny czas, czy ma hobby? 

6. Na co wydaje pieniądze? 

 

Odpowiedzi na te pytania pozwolą nam wstępnie określić grupę celową, jednak trzeba cały czas ja weryfikować, ponieważ może się ona zmieniać, wraz ze zmianami społecznymi na danym rynku gospodarczym. Wszystkie przemiany polityczne również mają na nią wpływ. Target musi być rentowny, czyli kierowanie produktów do konkretnych osób musi przynosić sprzedaż. 

 

Wpisz kod z obrazka Security codeRefresh w pole i Send