• Info
 • 18.09.2015
 • brak komentarzy

Coaching – trening transpersonalny

Trening transpersonalny ma swoje źródło w psychologii transpersonalnej. Sam termin transpersonalny oznacza sferę „ponadosobową” ale oczywiście obejmuje całą sferę osobowości. Płynnie przechodzi ze sfery osobistej do duchowej. Mówiąc o duchowości nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o  duchowości w znaczeniu religijnym, na zjawisko to należy spojrzeć szerzej. 

 • Info
 • 07.12.2014
 • brak komentarzy

Prawdziwa rola coacha, czyli jak nie zostać doradcą? Coaching, nauka samodzielnego rozwiązywania problemów.

Coach to nie doradca, to powszechnie znana prawda, jednak bardzo trudna do zastosowania. 

 • Info
 • 07.08.2014
 • brak komentarzy

Negocjacje: naśladownictwo, 3 kroki do celu – zasada 3xO

„The New York Times” napisał „subtelne naśladownictwo jest odbierane jako komplement, jak taniec pełen uroku".

 • Info
 • 09.07.2014
 • brak komentarzy

Asertywność, nie mylić z brakiem szacunku

Mocne słowo, czasami straszne. Zdarza się, że w dzisiejszych czasach nadużywane, bardzo modne. Mamy mówią do swoich dzieci „bądź asertywny”, żony do mężów „bądź asertywny” wszyscy od wszystkich tego wymagają. Nieuzasadniona arogancja czasami tłumaczona jest asertywnością, termin ten spowszechniała i dość często zapominamy co ona tak naprawdę oznacza. 

 • Info
 • 05.06.2014
 • brak komentarzy

Słuchamy, ale czy słyszymy?

Negocjacje inaczej można nazwać rozmową, ale w każdej rozmowie najważniejsze jest słuchanie, czasami o tym zapominamy i skupiamy się na mówieniu. Dlaczego słuchanie jest tak bardzo ważne? Tylko uważne słuchanie pozwala nam na odkrycie prawdziwych celów oraz zamierzeń drugiej strony.