Zasadniczym celem planogramu jest organizacja sprzedaży oraz zapasu danej kategorii asortymentowej. Pomoże on nam zaplanować lokalizację dla grup asortymentowych, dzięki niemu zorganizujemy właściwie ekspozycję konkretnych kategorii,  jak również zachowamy porządek.  Planogram to także a może przede wszystkim narzędzie analityczne, które pozwala obliczać marżę. Dzięki niemu sprawimy, iż każdy metr powierzchni sklepowej będzie generował zyski. Dobrze przygotowany planogram pozwoli wyeliminować braki na półce oraz nadmierne zatowarowanie czego konsekwencją będzie zwiększenie sprzedaży sklepu przy mniejszym zamrożonym kapitale. 

Planogram powinien pomagać konsumentowi w podejmowaniu decyzji, powinien podpowiadać oraz oprowadzać klienta po asortymencie. Klient patrząc na półkę musi intuicyjnie sięgać po produkty. Jednak nie należy zapominać o tym, iż planogram tak naprawdę powinien odzwierciedlać drzewo decyzyjne konsumenta. Układając planogram należy wziąć pod uwagę schemat, który konsument ma w głowie kiedy myśli o danej kategorii. Co dla niego jest najważniejsze, jaka cecha produktów, co w następnej kolejności bierze pod uwagę. 

Idealny planogram powinien powstać na bazie danych sprzedażowych konkretnej placówki, lub przynajmniej formatu. Słabsze wyniki osiągniemy jeżeli zastosujemy planogram oparty na ogólnych warunkach rynkowych. Jednak jest kilka zasad, które pozwalają usystematyzować pracę. 

Przygotowując planogram warto mieć na uwadze kilka podstawowych zasad:

- klient czyta półkę tak jak książkę, od lewej do prawej. Podobna zasada dotyczy produktów o różnych pojemnościach – ustawiamy od największej do najmniejszej począwszy od lewej strony, 

- małe przestrzenie korzystniej wypadają w ułożeniu liniowym, ułożenie blokowe preferowane jest dla dużych, 

- szybkorotujące produkty umieszczamy na niższych partiach ekspozycji, wolnorotujące wyżej, 

- planując ekspozycję produktów na półce należy pamiętać o rozmiarach samej półki, 

- produkty danej marki powinny znajdować się obok siebie, w pionie lub poziomie, 

Przy tworzeniu planogramów warto wspomóc się odpowiednim oprogramowaniem, które pomoże nam stworzyć kompletne rozwiązanie. Takim systemem jest między innymi PRO.Exposition, który dla prostszych niż półka wariantów całkowicie automatycznie generuje planogramy. Aplikacja dostosowuje ekspozycję do dostępnego miejsca, produktów, udziałów rynkowych oraz ustalonych zasad ekspozycyjnych. 

Zwyczaje zakupowe Polaków mogą być różne w zależności od branży oraz rejonu Polski, wskazana zatem jest, obserwacja klientów sklepu i tak naprawdę dostosowanie zarządzania asortymentem na półkach do tych zwyczajów a nie odwrotnie. 

Planogram jednak to nie wszystko, musi być on odpowiednio wdrożony, ale o tym następnym razem. 

 

Wpisz kod z obrazka Security codeRefresh w pole i Send