Podczas warsztatów Trio Conferences, wspólnie z Kompania Piwowarska prezentowaliśmy Business Case, który między innymi pomoże uniknąć pułapek przy pomiarze efektywności wdrożeń projektów CatMan, poniżej specjalnie dla Was podsumowanie.

 

Rozwój kategorii poprzez wdrożenie projektu zarządzania kategorią w sieci Alma, 2012

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU: rozwój kategorii piwa na polskim rynku

CZAS TRWANIA:  wdrożenie: czerwiec 2012

monitoring: lipiec – grudzień 2012

SKALA PROJEKTU: supermarkety premium: 34 sklepy sieci Alma, cała sieć

UCZESTNICY:  Kompania Piwowarska, Alma, PRO Business Solutions 

WYKORZYSTANE NARZĘDZIA DO ANALIZY WDROŻENIA: system PRO.Display / realogramy

 

Rozwój kategorii poprzez jej wzrost wartości i wolumenu był główny celem projektu: 

- wzrost wartości jak i wolumenu całej kategorii,

- tempo zmian szybsze w stosunku do rynku,

- wzmacnianie siły i obecności marek z segmentu cenowego,

- mainstream i premium,

- umacnianie pozycji marek międzynarodowych,

- efektywne wprowadzanie na rynek ciekawych gatunków piwnych jak i nowych marek,

- podniesienie atrakcyjności kategorii piwa na tle innych kategorii, jako że ta jest ważna w masie marży detalisty,

- eksponowanie kategorii w ciągach chłodniczych i umożliwianie nabywcom zakupu piwa prosto z lodówki,

 

Projekt składał się z kliku etapów, był szyty na miarę:

- Analiza obecnej kondycji całej kategorii piwa w Almie

- Identyfikacja mocnych i słabych stron stron kategorii piwa w sieci Alma na tle supermarketów premium

- Identyfikacja szans dotyczących dalszego rozwoju kategorii piwa, biorąc pod uwagę również dane shopperskie

- Rekomendacje asortymentowe oraz ustawienia produktów na regałach i ciągach chłodniczych dla każdego ze sklepu z osobna (34 planogramy)

- Przygotowanie projektu zabudowy kategorii, jej wyróżnia na tle innych w sklepie

- Wdrożenie w życie przygotowanych rozwiązań

- Monitoring dotyczący zarówno wyników sprzedaży jak i utrzymania wyżej określonych rozwiązań na poziomie każdego pojedynczego sklepu

 

System PRO.Display: 

- łatwy we wdrożeniu system do audytów ekspozycji onshelf i offshelf

- monitorowanie obecności produktów, materiałów POS i innych parametrów

- wiarygodność sprawdzania > 99%

- analiza od 1 do 100 parametrów

- bezproblemowe wdrożenie nawet w ciągu 2 tygodni

- optymalizacja kosztu weryfikacji pojedynczej ekspozycji

- szybsze wdrażanie standardów

- stała kontrola jakości

- błyskawiczne raporty

 

 

 

 

 

 

 

 

Sukces projektu oraz wzorowy sposób jego przeprowadzenia może być wzorem „best practice” dzięki…

- partnerskim relacją pomiędzy Almą a Kompanią Piwowarską, które umożliwiły wspólne prowadzenie projektu, identyfikowanie mocnych i słabych stron kategorii piwo, tworzenie szans oraz eliminację zagrożeń

- wymianie wiedzy i doświadczenia, które były kluczowe. Władze sieci Alma postrzegają Kompanię Piwowarską jako rzetelnego i godnego zaufania partnera biznesowego, posiadającego rozległą wiedzę i „know how” w dziedzinie produkcji i sprzedaży piwa, dzielącego się innowacyjnymi rozwiązaniami i pomysłami na ciągły rozwój biznesu

- wymianie danych, która umożliwiła stały monitoring wyników sprzedażowych w kategorii piwo, w tym rozliczania z osiąganych rezultatów i ustalonych celów, zbieżnych dla obu stron

Niewątpliwie na sukces wpłynęło kilka czynników, takich jak…

- identyfikacja szans rozwoju biznesu - patrząc na obraz całego rynku piwnego w Polsce, przełożenie tych szans na działania strategiczne

- spójność działań ze strategią rozwoju piwa - działania spójne ze strategią sprzedaży są w stanie efektywnie wpływać na wzrost wartości oraz wolumenu kategorii piwa jak również produktów Kompanii Piwowarskiej

- skuteczna komunikacja: gdzie przy tak kompleksowym projekcie ważną rolę odegrały elementy dotyczące skutecznej komunikacji wśród zespołów odpowiedzialnych za określone zadania w założonych ramach czasowych

- trafne rekomendacje: kompleksowość projektu wymagała od zespołów dokładności i precyzyjności w formułowaniu założeń i rekomendacji rozwiązań wspierających sprzedaż, szytych na miarę, biorąc pod uwagę dane shopperowe, rynkowe i klienckie

- wzorowa egzekucja: dzięki wzorowej egzekucji dotyczącej organizacji przebudowy kategorii i montażu zabudowy projekt mógł być wdrożony w każdym z 34 sklepów sieci Alma

- stały monitoring: stały co miesięczny monitoring pozwolił efektywnie wpływać na zmieniającą się sytuację na poziomie każdego ze sklepów z osobna.

 

Materiały źródłowe: Kompania Piwowarska SA, PRO Business Solutions.

 

Paweł Łazicki, Senior CategoryManagement & Trade Development Manager Kompania Piwowarska SA

 

Adam Beniowski, President of the Board PRO Business Solutions 

 

Wpisz kod z obrazka Security codeRefresh w pole i Send