„Webinar jako skuteczne narzędzie szkoleniowe” szkolenie dla trenerów – webinary, jako forma szkoleń zdalnych, mają wielki potencjał uzupełnienia procesów szkoleniowych lub stania się szkoleniem samym w sobie. Jeżeli zależy nam na ich skuteczności, to oczywiście nie może to być kolejna video konferencja z funkcją użycia prezentacji, czyli tzw. „gadająca głowa”. O czym w takim razie trzeba pamiętać?.


·         Dobór tematu

o   Specyfika formy, narzuca mniejsze tematy, które można zaadresować w przeciągu maks. 1 h;

o   Można również rozwijać tematy ze szkoleń stacjonarnych.

·         Aktywizacja uczestników

o   Osoba trenera i jego dynamika oczywiście jest ważna

o   Ankiety on-line w trakcie webinaru

§  Weryfikacja wiedzy wniesionej

§  Case’y tematyczne będące podstawą do uzupełnień ad-hoc trenera

o   Mini case’y z uczestnikami webinaru

o   Zmieniająca się forma prezentowania

§  Prezentacja

§  Filmy

§  Mini-wykłady

·         Logistyka webinaru

o   Zaproszenia i rejestracja

o   Podziękowania i dzielenie się materiałami

o   Statystyki 

 


Sami trenerzy i managerowie, uczestniczący w naszych szkoleniach z prowadzenia webinarów, zwracają uwagę na jeszcze jedne aspekt – PRAKTYCZNE PRZYGOTOWANIE OSOBY PROWADZĄCEJ:

·         Forma webinaru wymusza zwielokrotnioną uwagę

o   jednoczesne jego prowadzenie i obserwowanie interakcji z uczestnikami

§  trener nie widzi uczestników, ale uczestnicy na bieżąco mogą zostawiać wpisy

§  płynne przechodzenie pomiędzy dostępnymi narzędziami i zachowanie ciągłego

§  reagowanie na problemy techniczne pojedynczych osób

·         Ograniczona komunikacja niewerbalna

o   na sali szkoleniowej widzimy i słyszymy uczestników

o   tutaj jesteśmy zdani jedynie na wpisy i ewentualne chwilowe włączanie poszczególnych uczestników.

 


Uczestnicy naszych szkoleń zapoznają się z jednym z najlepszych narzędzi do prowadzenia webinarów. Wraz z nami, już na szkoleniu, przygotowują swoje własne webinary, a zwieńczeniem całości jest ich przeprowadzenie, wraz z pełnym feedbackiem od trenerów i pozostałych uczestników.


Jeżeli jesteście zainteresowani szczegółami takiego szkolenia, zapraszamy do ☎️ KONTAKTU